0

Synopsis – när, hur och varför? – DEL 1

Posted by Bina on 2015-09-25 in 2015 |

Questions and Answers signpostTrots att rubriken till viss del talar för sig själv, hjälper det förmodligen att förtydliga ytterligare. När ska synopsis användas? Hur ska den användas? Och, framför allt, varför ska den användas? Är du för eller emot att skriva synopsis?

Jag har egentligen inget svar på någon av ovanstående frågor, men jag tänker berätta lite hur jag tänker kring synopsis.

Första gången jag hörde talas om själva ordet synopsis var strax innan Skrivprocess startades. Då blev jag plötsligt medveten om hur viktigt det är att veta var man är på väg med sin historia. Jag har alltid haft en plan med det jag skriver och har aldrig enbart skrivit någonting för att jag kände för att skriva. Varje scen har alltid varit planerad, även om det inte gått i den riktning jag först tänkt när det väl skrivs ned.

För att skriva en bra historia anser jag att en synopsis behövs. Däremot kan det vara bra att fundera över vad som fungerar bäst för en själv med att skriva planeringen. Skriver du ingenting alls innan, utan utgår från en tanke i huvudet? Skriver du lite grann, hela eller delar, och utgår ifrån stödord? Skriver du väldigt detaljerat och går väldigt sällan ifrån planeringen? Oavsett hur du gör finns det ingen som kan säga att just ditt sätt är fel. Det som fungerar bäst för dig är det du ska använda.

Jag har blivit bättre på att skriva synopsis och använda dessa som ett hjälpmedel i historieberättande. Jag har lärt mig att det inte är så viktigt att följa ett schema till punkt och pricka. Ett vanligt sätt för mig att arbeta är att utgå från en idé, skriva på så länge det känns roligt och sist granska det som kommit fram. Det behöver inte vara en färdig berättelse, utan mer ett material att utgå ifrån. Därefter kollar jag efter logiska luckor, fyller ut med det som saknas och skriver en synopsis efter vad jag har fått fram. Sedan redigerar jag utifrån den synopsisen.

På det här sättet går det bra för mig att fortsätta med andra punkter som är viktigt att ha med i mitt manus. Att ställa sig själv frågorna som visas på bilden i detta inlägg kan hjälpa mig att komma framåt, särskilt när eller om jag fastnar. Till varje scen som känns överflödig eller på något annat sätt oklar, kan det vara bra att fundera över:

  • vilka karaktärer är närvarande?
  • vad är det som händer?
  • när inträffar händelserna?
  • hur går händelsen till?
  • varför går det till som det gör?

Oavsett hur man planerar sitt skrivande tycker jag att det viktigaste är just att man planerar. Att skriva utan något mål gör att scenerna tappar sitt syfte. Genom att applicera ovanstående frågor får man mer liv till historien. Det behöver inte vara långt, men kan likväl sträcka sig alltifrån en eller ett par scener till över en hel bokserie. Den största frågan är hur grundlig du vill vara i planeringen.

Detta är slutet på del 1. I del 2 utvecklar jag vidare hur jag tänker kring att skriva mycket eller lite i synopsisen.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2011-2022 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.